برچسب زده شده: اختتامیه در

اختتامیه اکران مستند 110 کانکس در دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی

اختتامیه اکران مستند 110 کانکس در دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی

اختتامیه اکران مستند 110 کانکس در دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی اختتامیه اکران مستند 110 کانکس در دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی اختتامیه اکران مستند 110 کانکس در دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی

اختتامیه مجمع ملی جوانان تشکل های مردم نهادر در شیراز

اختتامیه مجمع ملی جوانان تشکل های مردم نهادر در شیراز

اختتامیه مجمع ملی جوانان تشکل های مردم نهادر در شیرازمراسم اختتامیه مجمع ملی جوانان تشکل های مردم نهادر در شیراز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریس جمهور و جمعی از وزرا و اعضاء...

اختتامیه جشنواره سراسری شعر بسیج در یزد

اختتامیه جشنواره سراسری شعر بسیج در یزد

اختتامیه جشنواره سراسری شعر بسیج در یزد اختتامیه جشنواره سراسری شعر بسیج در یزد اختتامیه جشنواره سراسری شعر بسیج در یزد