برچسب زده شده: اداری

برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است

برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است

برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است

لفظ «اقتصاد مقاومتی» به جز ترجیع بند بخشنامه‌های اداری کارکرد دیگری ندارد/ میزبان آقایان و نمایندگانشان در دانشگاه‌های کشور هستیم

لفظ «اقتصاد مقاومتی» به جز ترجیع بند بخشنامه‌های اداری کارکرد دیگری ندارد/ میزبان آقایان و نمایندگانشان در دانشگاه‌های کشور هستیم

لفظ «اقتصاد مقاومتی» به جز ترجیع بند بخشنامه‌های اداری کارکرد دیگری ندارد/ میزبان آقایان و نمایندگانشان در دانشگاه‌های کشور هستیمشورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه‌ای خطاب به سران قوا نوشت: لفظ «اقتصاد مقاومتی»...

توضیح دیوان عدالت اداری درمورد خبر کاهش تعرفه واردات خودرو

توضیح دیوان عدالت اداری درمورد خبر کاهش تعرفه واردات خودرو

توضیح دیوان عدالت اداری درمورد خبر کاهش تعرفه واردات خودرو توضیح دیوان عدالت اداری درمورد خبر کاهش تعرفه واردات خودرو توضیح دیوان عدالت اداری درمورد خبر کاهش تعرفه واردات خودرو

بازداشت مدیرکل یکی از دستگاه‌های اداری به اتهام ارتشاء

بازداشت مدیرکل یکی از دستگاه‌های اداری به اتهام ارتشاء

بازداشت مدیرکل یکی از دستگاه‌های اداری به اتهام ارتشاء بازداشت مدیرکل یکی از دستگاه‌های اداری به اتهام ارتشاء بازداشت مدیرکل یکی از دستگاه‌های اداری به اتهام ارتشاء