برچسب زده شده: ادامه تغییر

ادامه تنش بین ترکیه و امارات/ ترکیه نام خیابان سفارت امارات را تغییر داد

ادامه تنش بین ترکیه و امارات/ ترکیه نام خیابان سفارت امارات را تغییر داد

ادامه تنش بین ترکیه و امارات/ ترکیه نام خیابان سفارت امارات را تغییر داددر ادامه تنش دیپلماتیک بین ترکیه و امارات، ترکیه قصد دارد نام خیابانی که سفارت امارات در آنجا واقع است را...