برچسب زده شده: ادعای پناهندگی

ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد کلاهبردار است

ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد کلاهبردار است

ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد کلاهبردار استسفارت ایران در تفلیس در اطلاعیه ای به هموطنان ایرانی هشدار داد که ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد...