برچسب زده شده: ادغام دانشگاه

ادغام واحدهای دانشگاهی نزدیک دانشگاه آزاد

ادغام واحدهای دانشگاهی نزدیک دانشگاه آزاد

ادغام واحدهای دانشگاهی نزدیک دانشگاه آزادرئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد گفت: در عین اینکه بنای تعطیلی هیچ واحدی وجود ندارد، اما ممکن است بعضی واحدهای نزدیک با یکدیگر ادغام شوند. ادغام...