برچسب زده شده: ارتقای از

ارتقای استانداردهای کشور از الزامات اقتصاد مقاومتی است

ارتقای استانداردهای کشور از الزامات اقتصاد مقاومتی است

ارتقای استانداردهای کشور از الزامات اقتصاد مقاومتی استدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از راه‌های گسترش بازار ایران، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، ارتقای استاندارد سازی است و البته یکی از تاکیدات و...