برچسب زده شده: ارتقای

نگرش مولدگرا به مراکز آموزش عالی کشور موجب ارتقای آنها در تراز جهانی می شود

نگرش مولدگرا به مراکز آموزش عالی کشور موجب ارتقای آنها در تراز جهانی می شود

نگرش مولدگرا به مراکز آموزش عالی کشور موجب ارتقای آنها در تراز جهانی می شودرئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جمع روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برتر گفت: نگرش مولدگرا به مراکز آموزش...

دولت‌رفتار: هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است

دولت‌رفتار: هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است

دولت‌رفتار: هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است دولت‌رفتار: هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است دولت‌رفتار: هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای...

سیاست اصولی ایران توسعه و ارتقای روابط استراتژیک با همسایگان به ویژه روسیه است

سیاست اصولی ایران توسعه و ارتقای روابط استراتژیک با همسایگان به ویژه روسیه است

سیاست اصولی ایران توسعه و ارتقای روابط استراتژیک با همسایگان به ویژه روسیه است سیاست اصولی ایران توسعه و ارتقای روابط استراتژیک با همسایگان به ویژه روسیه است سیاست اصولی ایران توسعه و ارتقای...

تهران از ارتقای روابط با اسلو استقبال می‌کند

تهران از ارتقای روابط با اسلو استقبال می‌کند

تهران از ارتقای روابط با اسلو استقبال می‌کند تهران از ارتقای روابط با اسلو استقبال می‌کند تهران از ارتقای روابط با اسلو استقبال می‌کند ابزار رسانه

سطح سواد بالای جامعه ارتقای سطح سلامت را در بر دارد

سطح سواد بالای جامعه ارتقای سطح سلامت را در بر دارد

سطح سواد بالای جامعه ارتقای سطح سلامت را در بر دارد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هر چه سطح سواد سلامت جامعه در جایگاه بالاتری قرار داشته باشد، سطح سلامت جامعه...