برچسب زده شده: ارزی

به صندوق ذخیره ارزی دینی نداریم که تسویه کنیم!

به صندوق ذخیره ارزی دینی نداریم که تسویه کنیم!

به صندوق ذخیره ارزی دینی نداریم که تسویه کنیم! به صندوق ذخیره ارزی دینی نداریم که تسویه کنیم! به صندوق ذخیره ارزی دینی نداریم که تسویه کنیم!

مراقب گزش ارزی باشیم!

مراقب گزش ارزی باشیم!

مراقب گزش ارزی باشیم! مراقب گزش ارزی باشیم! مراقب گزش ارزی باشیم!

دریافت تسهیلات ارزی دانشجویان علوم پزشکی الکترونیکی شد

دریافت تسهیلات ارزی دانشجویان علوم پزشکی الکترونیکی شد

دریافت تسهیلات ارزی دانشجویان علوم پزشکی الکترونیکی شد دریافت تسهیلات ارزی و غیرارزی به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور در گروه علوم پزشکی به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد. دریافت تسهیلات ارزی...

بهره‌برداری از ۱۳۷میلیارد تومان پروژه پست بانک/ بخش ارزی در مدیریت شعب استان‌ها راه‌اندازی شد

بهره‌برداری از ۱۳۷میلیارد تومان پروژه پست بانک/ بخش ارزی در مدیریت شعب استان‌ها راه‌اندازی شد

با حضور وزیر ارتباطات۱۳۷۰ میلیارد ریال پروژه پست بانک به بهره‌برداری رسید. اخبر جهان کانون نماز