برچسب زده شده: از جشنواره

رونمایی از ۲ فیلم فارابی در جشنواره مقاومت

رونمایی از ۲ فیلم فارابی در جشنواره مقاومت

رونمایی از ۲ فیلم فارابی در جشنواره مقاومت بنیاد سینمایی فارابی با ۷ عنوان فیلم در جشنواره مقاومت حضور دارد که ۲ عنوان فیلم در جشنواره مقاومت رونمایی می‌شود. رونمایی از ۲ فیلم فارابی...

هشتمین روز از نشست رسانه‌ای فیلم‌های جشنواره فجر

هشتمین روز از نشست رسانه‌ای فیلم‌های جشنواره فجر

دانلود فیلم جدید نخبگان

چهارمین روز از نشست رسانه‌ای فیلم‌های جشنواره فجر 

چهارمین روز از نشست رسانه‌ای فیلم‌های جشنواره فجر 

اندروید روزنامه قانون