برچسب زده شده: از خارج

سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی از دستور کار مجلس خارج شد

سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی از دستور کار مجلس خارج شد

سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی از دستور کار مجلس خارج شد سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی از دستور کار مجلس خارج شد سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی از دستور کار مجلس...

دانشگاه‌ها باید از حالت مدرک‌گرایی خارج شوند

دانشگاه‌ها باید از حالت مدرک‌گرایی خارج شوند

دانشگاه‌ها باید از حالت مدرک‌گرایی خارج شوندرئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران گفت: دانشگاه‌ها باید از حالت روزمرگی و مدرک گرایی خارج شوند. دانشگاه‌ها باید از حالت مدرک‌گرایی خارج شوند رئیس دانشگاه علم و...

سینما از آپارتمان خارج شد

سینما از آپارتمان خارج شد

سینما از آپارتمان خارج شد سینما از آپارتمان خارج شد سینما از آپارتمان خارج شد

آمریکا باید از سوریه خارج شود

آمریکا باید از سوریه خارج شود

آمریکا باید از سوریه خارج شودوزیر خارجه روسیه تأکید کرده است که آمریکایی‌ها باید پس از شکست تروریست‌ها در سوریه هر چه سریعتر این کشور را ترک کنند. آمریکا باید از سوریه خارج شود...

واحدهای صنعتی از رکود خارج شد

واحدهای صنعتی از رکود خارج شد

واحدهای صنعتی از رکود خارج شد واحدهای صنعتی از رکود خارج شد واحدهای صنعتی از رکود خارج شد

ترس آمریکا از ایران به روایت سردار سلیمانی/ آمریکا پوشک بچه‌ها را به پای سربازانش در منطقه می‌بندد که از ترس از تانک خارج نشوند

ترس آمریکا از ایران به روایت سردار سلیمانی/ آمریکا پوشک بچه‌ها را به پای سربازانش در منطقه می‌بندد که از ترس از تانک خارج نشوند

ترس آمریکا از ایران به روایت سردار سلیمانی/ آمریکا پوشک بچه‌ها را به پای سربازانش در منطقه می‌بندد که از ترس از تانک خارج نشوندسردار سلیمانی تاکید کرد: ما بر مبنای تدبیر عمل می‌کنیم،...