برچسب زده شده:  از دانشجویان

 از شعر گویی شاگرد و دبیر همایش در وصف استاد تا نصیحت‌های روسای دانشگاه‌های مشهد به دانشجویان

 از شعر گویی شاگرد و دبیر همایش در وصف استاد تا نصیحت‌های روسای دانشگاه‌های مشهد به دانشجویان

در مراسم پایانی روز اول سومین همایش ملی زبان شناسی و ادبیات فارسی، جشنی کوچک در تقدیر از ۵۰ سال همت مهدی مشکوه الدینی؛ استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. پرس نیوز آخرین...