برچسب زده شده: از دولت

پشتیبانی حزبی از دولت به معنای ارائه کمک فکری به دولت است

پشتیبانی حزبی از دولت به معنای ارائه کمک فکری به دولت است

پشتیبانی حزبی از دولت به معنای ارائه کمک فکری به دولت است پشتیبانی حزبی از دولت به معنای ارائه کمک فکری به دولت است پشتیبانی حزبی از دولت به معنای ارائه کمک فکری به...

امتناع کرباسیان از اعلام بدهی‌های دولت

امتناع کرباسیان از اعلام بدهی‌های دولت

امتناع کرباسیان از اعلام بدهی‌های دولت امتناع کرباسیان از اعلام بدهی‌های دولت امتناع کرباسیان از اعلام بدهی‌های دولت

گزارش تازه از تخلف واردات خودرو در دولت قبل

گزارش تازه از تخلف واردات خودرو در دولت قبل

یکی از مسئولان دولت یازدهم، برخی تخلفات صورت گرفته در مسیر اعطای مجوزهای ورود تعدادی خودروهای سنگین به داخل کشور در دولت قبل را گزارش کرده است. عکس های داغ جدید میهن دانلود