برچسب زده شده: از سفیر

ذره‌ای از افزایش توان موشکیمان کوتاه نمی‌آییم/ اهدای تابلو جنایت‌های صدام با سلاح‌های فرانسوی به سفیر فرانسه

ذره‌ای از افزایش توان موشکیمان کوتاه نمی‌آییم/ اهدای تابلو جنایت‌های صدام با سلاح‌های فرانسوی به سفیر فرانسه

ذره‌ای از افزایش توان موشکیمان کوتاه نمی‌آییم/ اهدای تابلو جنایت‌های صدام با سلاح‌های فرانسوی به سفیر فرانسهبسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق تابلویی از جنایت‌های صدام با استفاده از سلاح‌های فرانسوی را تقدیم سفیر فرانسه...