برچسب زده شده:  از سوغات

 از ارومیه سوغات چه ببریم؟

 از ارومیه سوغات چه ببریم؟

 از ارومیه سوغات چه ببریم؟ سوغاتی‌ها همیشه مسأله‌ مهم سفر گردشگران هستند، کالاهایی که می‌توانیم با فرستادن آن‌ها به سایر شهرها، چیزی به دست آن‌ها که به سفر نیامده‌اند، برسانیم و برای آن‌ها که...