برچسب زده شده: استادیوم

«رشت الکتریک» را بالا کشیدند برای استادیوم و حجاب سناریو می‌سازند!

«رشت الکتریک» را بالا کشیدند برای استادیوم و حجاب سناریو می‌سازند!

«رشت الکتریک» را بالا کشیدند برای استادیوم و حجاب سناریو می‌سازند!هیاهو بر سر حقوق زنان هر روز بالا و بالاتر می‌رود،یک روز ورود زنان به استادیوم می‌شود نهایت آمال و آرزوها و یک روز...

جوش نامناسب علت سقوط نورافکن استادیوم تختی مشهد بود

جوش نامناسب علت سقوط نورافکن استادیوم تختی مشهد بود

جوش نامناسب علت سقوط نورافکن استادیوم تختی مشهد بودمدیر روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: سقوط نورافکن استادیوم تختی به دلیل اشکال اتصال جوش بود. جوش نامناسب علت سقوط نورافکن استادیوم...