برچسب زده شده: استاندارد

زور خودروسازان به سازمان استاندارد می رسد؟

زور خودروسازان به سازمان استاندارد می رسد؟

زور خودروسازان به سازمان استاندارد می رسد؟ زور خودروسازان به سازمان استاندارد می رسد؟ زور خودروسازان به سازمان استاندارد می رسد؟

استاندارد موتورسیکلت‌ها ٢٥ گانه شد / اضافه‌شدن ٨ استاندارد جدید + اسامی

استاندارد موتورسیکلت‌ها ٢٥ گانه شد / اضافه‌شدن ٨ استاندارد جدید + اسامی

استاندارد موتورسیکلت‌ها ٢٥ گانه شد / اضافه‌شدن ٨ استاندارد جدید + اسامی استاندارد موتورسیکلت‌ها ٢٥ گانه شد / اضافه‌شدن ٨ استاندارد جدید + اسامی استاندارد موتورسیکلت‌ها ٢٥ گانه شد / اضافه‌شدن ٨ استاندارد جدید...

بررسی عملکرد سازمان استاندارد در مساله آلودگی هوای تهران

بررسی عملکرد سازمان استاندارد در مساله آلودگی هوای تهران

بررسی عملکرد سازمان استاندارد در مساله آلودگی هوای تهران بررسی عملکرد سازمان استاندارد در مساله آلودگی هوای تهران بررسی عملکرد سازمان استاندارد در مساله آلودگی هوای تهران

كارگاه آموزشي استاندارد در دانشگاه رازی برگزار شد

كارگاه آموزشي استاندارد در دانشگاه رازی برگزار شد

كارگاه آموزشي با موضوع آشنايي با فرآيند تدوين استانداردهاي ملي و مشاركت در تدوين استانداردهاي بين‌المللي به همت سازمان استاندارد استان در دانشگاه رازی برگزار گردید. تکنولوژی جدید لردگان