برچسب زده شده: «استیو آمریکا

امتناع «استیو بنن» از پاسخ به سوالات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا

امتناع «استیو بنن» از پاسخ به سوالات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا

امتناع «استیو بنن» از پاسخ به سوالات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکامنابع مطلع از امتناع استراتژیست ارشد سابق کاخ سفید از حضور در جلسه پرسش و پاسخ کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا درباره مداخله...