برچسب زده شده: است اسلامی

تفکر شهادت طلبی در کشور‌های اسلامی دشمن را عاجز کرده است

تفکر شهادت طلبی در کشور‌های اسلامی دشمن را عاجز کرده است

تفکر شهادت طلبی در کشور‌های اسلامی دشمن را عاجز کرده استمعاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دستاورد‌های انقلاب برای نسل جدید باید بازگو شود، گفت: تفکر شهادت طلبی در...

22 بهمن نشان می‌دهد انقلاب اسلامی شخصی نیست، بلکه یک جریان است

22 بهمن نشان می‌دهد انقلاب اسلامی شخصی نیست، بلکه یک جریان است

22 بهمن نشان می‌دهد انقلاب اسلامی شخصی نیست، بلکه یک جریان است 22 بهمن نشان می‌دهد انقلاب اسلامی شخصی نیست، بلکه یک جریان است 22 بهمن نشان می‌دهد انقلاب اسلامی شخصی نیست، بلکه یک...

شمارش آرای مجلس شورای اسلامی تهران شروع شده است

شمارش آرای مجلس شورای اسلامی تهران شروع شده است

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: با توجه به اینکه شمارش انتخابات مجلس خبرگان در برخی از حوزه ها به اتمام رسیده شمارش آرای مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. اتومبیل مجله اتومبیل