برچسب زده شده: است تحویل

همه خانواده‌های آسیب‌دیده در روستا‌ها چادر تحویل گرفته‌اند/ نیاز اصلی امروز زلزله‌زدگان کانکس است

همه خانواده‌های آسیب‌دیده در روستا‌ها چادر تحویل گرفته‌اند/ نیاز اصلی امروز زلزله‌زدگان کانکس است

همه خانواده‌های آسیب‌دیده در روستا‌ها چادر تحویل گرفته‌اند/ نیاز اصلی امروز زلزله‌زدگان کانکس استمعاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت: نیروی زمینی سپاه ست‌های پیش ساخته حمام و سرویس بهداشتی را برای رفاه بیشتر...