برچسب زده شده: است در

مسئولیت تعرض به سفارت ایران در لندن بر عهده دولت انگلستان است

مسئولیت تعرض به سفارت ایران در لندن بر عهده دولت انگلستان است

مسئولیت تعرض به سفارت ایران در لندن بر عهده دولت انگلستان استسخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت تعرض به سفارت کشورمان بر عهده دولت انگلستان بوده و باید...

بعیدی‌نژاد: آمریکا مرتب در حال نقض برجام است

بعیدی‌نژاد: آمریکا مرتب در حال نقض برجام است

بعیدی‌نژاد: آمریکا مرتب در حال نقض برجام استسفیر ایران در انگلیس با تاکید بر اینکه «آمریکا مرتب در حال نقض برجام است»، از اعتراض تهران به این موضوع در نشست آتی معاونان وزرای خارجه...

جمهوری اسلامی جایگاه خودش را در معادلات منطقه باز کرده است

جمهوری اسلامی جایگاه خودش را در معادلات منطقه باز کرده است

جمهوری اسلامی جایگاه خودش را در معادلات منطقه باز کرده استپژوهشگر عرصه بین الملل در حاشیه نمایشگاه جلوه‌های تحول گفت: امروز جمهوری اسلامی جایگاه خودش را در معادلات منطقه باز کرده و این جمهوری...

سعد حریری: موضع لبنان در برابر اسرائیل همیشه اتحاد است

سعد حریری: موضع لبنان در برابر اسرائیل همیشه اتحاد است

سعد حریری: موضع لبنان در برابر اسرائیل همیشه اتحاد استنخست وزیر لبنان در سخنانی از اتحاد کشورش برابر هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی خبر داد. سعد حریری: موضع لبنان در برابر اسرائیل همیشه اتحاد است...

حمایت از گروه‌های جهادی دانشجویی در دستور کار آستان قدس رضوی است

حمایت از گروه‌های جهادی دانشجویی در دستور کار آستان قدس رضوی است

حمایت از گروه‌های جهادی دانشجویی در دستور کار آستان قدس رضوی استتولیت آستان قدس رضوی گفت: حمایت از گروه‌های جهادی دانشجویی در دستور کار آستان قدس رضوی است و از بسیج دانشجویی برای خدمت...

نظام آموزشی کشورمان هنوز انسانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت نکرده است

نظام آموزشی کشورمان هنوز انسانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت نکرده است

نظام آموزشی کشورمان هنوز انسانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت نکرده استمعاون امور بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: با گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز در نظام آموزشی کشورمان...

بارورسازی ابرها دستکاری در عملکرد طبیعی اکوسیستم است

بارورسازی ابرها دستکاری در عملکرد طبیعی اکوسیستم است

بارورسازی ابرها دستکاری در عملکرد طبیعی اکوسیستم است بارورسازی ابرها دستکاری در عملکرد طبیعی اکوسیستم است بارورسازی ابرها دستکاری در عملکرد طبیعی اکوسیستم است

حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشغالگری است

حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشغالگری است

حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشغالگری استسخنگوی نظامی گردان های حزب الله عراق حضور نیروهای آمریکایی در این کشور را اشغالگری دانست. حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشغالگری است سخنگوی نظامی گردان های حزب...

انقلاب اسلامی رویدادی بی نظیر در تاریخ منطقه و جهان است

انقلاب اسلامی رویدادی بی نظیر در تاریخ منطقه و جهان است

انقلاب اسلامی رویدادی بی نظیر در تاریخ منطقه و جهان است انقلاب اسلامی رویدادی بی نظیر در تاریخ منطقه و جهان است انقلاب اسلامی رویدادی بی نظیر در تاریخ منطقه و جهان است

تولید علم و تجاری سازی در مازندران وابسته به ورود دانشگاه‌ها است

تولید علم و تجاری سازی در مازندران وابسته به ورود دانشگاه‌ها است

تولید علم و تجاری سازی در مازندران وابسته به ورود دانشگاه‌ها استمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران بر لزوم ورود دانشگاه‌ها به تولید علم و تجاری سازی آن در مازندران تاکید...