برچسب زده شده: است رهبری

قانونمداری حجت‌الاسلام محمدیان موجب آزار برخی‌ها شده/نهاد رهبری در این ۴ سال در مضیقه بوده است

قانونمداری حجت‌الاسلام محمدیان موجب آزار برخی‌ها شده/نهاد رهبری در این ۴ سال در مضیقه بوده است

قانونمداری حجت‌الاسلام محمدیان موجب آزار برخی‌ها شده/نهاد رهبری در این ۴ سال در مضیقه بوده استدبیر سیاسی اتحادیه تحکیم وحدت قانونمداری و تاکید بر اجرای قانون را از ویژگی‌های حجت‌الاسلام محمدیان و از جمله...

تایید اقدامات دولت توسط رهبری افتخاری برای دولت است

تایید اقدامات دولت توسط رهبری افتخاری برای دولت است

تایید اقدامات دولت توسط رهبری افتخاری برای دولت است تایید اقدامات دولت توسط رهبری افتخاری برای دولت است تایید اقدامات دولت توسط رهبری افتخاری برای دولت است خبرهای داغ