برچسب زده شده: است شرمساری

تبعیض فاجعه‌بار در نظام آموزشی/ زهی شرمساری از سندی که از کنفرانس ریو است

تبعیض فاجعه‌بار در نظام آموزشی/ زهی شرمساری از سندی که از کنفرانس ریو است

تبعیض فاجعه‌بار در نظام آموزشی/ زهی شرمساری از سندی که از کنفرانس ریو است جریان شیفتگان غرب با ابزار برنامه ششم قصد دور زدن نظام را داشته و دارند. این «دور زدن نظام» قرار...