برچسب زده شده: است علیه

انقلاب ما طلیعه پیروزی حق علیه باطل در پهنه جهان است

انقلاب ما طلیعه پیروزی حق علیه باطل در پهنه جهان است

انقلاب ما طلیعه پیروزی حق علیه باطل در پهنه جهان استانجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگا‌های استان مازندران بیانیه‌ای مشترک صادر اعلام کردند: انقلاب ما طلیعه پیروزی حق علیه باطل در پهنه جهان و برهم زننده...

امروز به اسم آزادی تمام حقوق زنان را می‌گیرند/ خشونت علیه زنان از گذشته بوده و امروز اسامی زیبا یافته است

امروز به اسم آزادی تمام حقوق زنان را می‌گیرند/ خشونت علیه زنان از گذشته بوده و امروز اسامی زیبا یافته است

امروز به اسم آزادی تمام حقوق زنان را می‌گیرند/ خشونت علیه زنان از گذشته بوده و امروز اسامی زیبا یافته است عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه امروز و در جاهلیت...