برچسب زده شده: است فرهنگی

برای 85 سالگی فرهنگی که «شریف» است

برای 85 سالگی فرهنگی که «شریف» است

برای 85 سالگی فرهنگی که «شریف» استشیوه‌ی نوازندگی او یه هیچ‌یک از استادانش شباهت ندارد و همیشه شبیه خودش ساز می‌زند. هرچند که مدت‌هاست در بستر بیماری به سر می‌برد و خیلی وقت‌ است...

با جریانی مواجهیم که در عرصه سیاسی و فرهنگی ناشناختگی آن باعث بروز مشکلاتی برای نظام بوده است

با جریانی مواجهیم که در عرصه سیاسی و فرهنگی ناشناختگی آن باعث بروز مشکلاتی برای نظام بوده است

مشاور فرماندهی کل سپاه گفت: امروز خطر تحریف ۸ سال دفاع مقدس مانند خطر تحریف مکتب امام خمینی(ره) تهدید جدی نظام است. موسیقی روز اس ام اس جدید