برچسب زده شده: اسرائیل داد

اسرائیل وحشیانه‌ترین پاکسازی نژادی را در فلسطین انجام داد

اسرائیل وحشیانه‌ترین پاکسازی نژادی را در فلسطین انجام داد

اسرائیل وحشیانه‌ترین پاکسازی نژادی را در فلسطین انجام دادرئیس‌جمهور لبنان گفت که رژیم صهیونیستی از لحظه تاسیس به سلب حقوق فلسطینیان و کوچاندن اجباری آن‌ها رو آورده است. اسرائیل وحشیانه‌ترین پاکسازی نژادی را در...

عربستان به اسرائیل تعهد کتبی داد

عربستان به اسرائیل تعهد کتبی داد

عربستان به اسرائیل تعهد کتبی داد وزیر جنگ رژیم اسرائیل از زد و بند ریاض و تل‌آویو در زمینه لحاظ شدن حق اسرائیل در استفاده از آب‌های جزیره مصری که کنترلش اخیرا به ریاض...