برچسب زده شده: «اس ۳۰۰» نیست

ارسال «اس ۳۰۰» به ایران ناخوشایند است اما خلاف قطعنامه نیست

ارسال «اس ۳۰۰» به ایران ناخوشایند است اما خلاف قطعنامه نیست

ارسال «اس ۳۰۰» به ایران ناخوشایند است اما خلاف قطعنامه نیست سفارت آمریکا در روسیه به گزارش‌های امروز، سه‌شنبه درباره اقدام احتمالی مسکو برای ارسال سامانه دفاع موشکی اس – ۳۰۰ به ایران واکنش نشان...