برچسب زده شده: اشتباهات تغییر

اشتباهات داوری سرنوشت قهرمان را تغییر می‌دهد/ داور، لطفاً دقت کن!

اشتباهات داوری سرنوشت قهرمان را تغییر می‌دهد/ داور، لطفاً دقت کن!

اشتباهات داوری سرنوشت قهرمان را تغییر می‌دهد/ داور، لطفاً دقت کن! وقتی صدای چند مربی به نشانه اعتراض بلند می‌شود و اینقدر کار بالا می‌گیرد که صراحتاً قهرمانی‌های یک تیم زیر سؤال می‌رود، آیا...