برچسب زده شده: «اشتغال می‌شود

نشست «اشتغال زنان فرصت یا تهدید» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

نشست «اشتغال زنان فرصت یا تهدید» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

نشست «اشتغال زنان فرصت یا تهدید» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شودنشست «اشتغال زنان فرصت یا تهدید» فردا با حضور زعفرانچی، عضو هیات عملی دانشگاه فردوسی مشهد در این دانشگاه برگزار می‌شود. نشست «اشتغال...