برچسب زده شده: اشرف یک

اشرف پهلوی در پشت صحنه یک فیلم+عکس

اشرف پهلوی در پشت صحنه یک فیلم+عکس

اشرف پهلوی در پشت صحنه یک فیلم+عکساشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی بود که با وابستگی به رانت‌های قدرت و ثروت، فعالیت‌های گسترده اقتصادی داشت؛ چنان که در زمان سلطنت محمدرضا دردسرهای زیادی هم...