برچسب زده شده: «اشنوگل» را

«اشنوگل» ارزان‌ترین فیلم دفاع مقدس است/ با همه بی‌مهری‌ها فیلم را ساختم

«اشنوگل» ارزان‌ترین فیلم دفاع مقدس است/ با همه بی‌مهری‌ها فیلم را ساختم

«اشنوگل» ارزان‌ترین فیلم دفاع مقدس است/ با همه بی‌مهری‌ها فیلم را ساختمتهیه کننده فیلم اشنوگل گفت: افتخار دارم اعلام کنم که باوجود همه مشکلات، سختی‌ها و بی مهری ها، ارزان‌ترین فیلم دفاع مقدس را...