برچسب زده شده: اضطراری وزیر

فرود اضطراری هواپیمای حامل وزیر راه

فرود اضطراری هواپیمای حامل وزیر راه

فرود اضطراری هواپیمای حامل وزیر راهپرواز ماهان از تهران به یاسوج که حامل وزیر راه و شهرسازی بود مجبور به فرود اضطراری در شیراز شد. فرود اضطراری هواپیمای حامل وزیر راه پرواز ماهان از...