برچسب زده شده: اظهارنظر درباره

اظهارنظر مطهری درباره ناداوری‌های المپیک

اظهارنظر مطهری درباره ناداوری‌های المپیک

اظهارنظر مطهری درباره ناداوری‌های المپیک اظهارنظر مطهری درباره ناداوری‌های المپیک اظهارنظر مطهری درباره ناداوری‌های المپیک صبحانه

اظهارنظر مجید مجیدی درباره «ایستاده در غبار»

اظهارنظر مجید مجیدی درباره «ایستاده در غبار»

مجید مجیدی معتقد است، فیلم «ایستاده در غبار» اتفاق بزرگی در سینما است و از نظر تکنیکی و از جهت پرداخت، ساخت چنین فیلمی جسارت بسیار بزرگی را می‌خواهد. دانلود موزیک ورزش و زندگی