برچسب زده شده: اعتبارات یافت

بخشی از اعتبارات فرهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به راهیان‌نور اختصاص یافت

بخشی از اعتبارات فرهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به راهیان‌نور اختصاص یافت

بخشی از اعتبارات فرهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به راهیان‌نور اختصاص یافتمسئول قرارگاه نور بسیج دانشجویی کشور گفت: به دلیل اهمیت بالای راهیان‌نور اجازه اختصاص بخشی از اعتبارات فرهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به...