برچسب زده شده: اعتراضات

جلسه مشورتی مجلس درباره اعتراضات اخیر آغاز شد

جلسه مشورتی مجلس درباره اعتراضات اخیر آغاز شد

جلسه مشورتی مجلس درباره اعتراضات اخیر آغاز شد جلسه مشورتی مجلس درباره اعتراضات اخیر آغاز شد جلسه مشورتی مجلس درباره اعتراضات اخیر آغاز شد

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقادات

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقادات

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقاداتدر سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران طرح دو فوریتی برای معرفی مکان یا مکان‌هایی در خصوص اعتراض و انتقاد‌های قانونی مردم مطرح شد. طرح دوفوریتی...

واکنش عارف به اعتراضات اخیر

واکنش عارف به اعتراضات اخیر

واکنش عارف به اعتراضات اخیررئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر لزوم پیگیری مطالبات مردم نوشت: کاری نکنیم که فضای کشور متشنج شود، چون این فضا خواست بدخواهان ملت است. واکنش عارف به اعتراضات...

توضیحات رئیس سازمان سنجش درباره اعتراضات داوطلبان مدیریت اجرایی

توضیحات رئیس سازمان سنجش درباره اعتراضات داوطلبان مدیریت اجرایی

توضیحات رئیس سازمان سنجش درباره اعتراضات داوطلبان مدیریت اجرایی توضیحات رئیس سازمان سنجش درباره اعتراضات داوطلبان مدیریت اجرایی (image) توضیحات رئیس سازمان سنجش درباره اعتراضات داوطلبان مدیریت اجرایی