برچسب زده شده: اعتراض مردم

اعتراض آفریقای جنوبی به اهانت‌های ترامپ علیه مردم آفریقا

اعتراض آفریقای جنوبی به اهانت‌های ترامپ علیه مردم آفریقا

اعتراض آفریقای جنوبی به اهانت‌های ترامپ علیه مردم آفریقاوزارت خارجه آفریقای جنوبی با «ناپخته و تهاجمی» دانستن ادبیات ترامپ در سخنان خود علیه مهاجران آفریقا و هائیتی به آمریکا، انکار این سخنان از سوی...