برچسب زده شده: «اعزام تصمیم‌گیری

برگزاری آزمون «اعزام معلم به خارج از کشور» در انتظار تصمیم‌گیری مسئولان

برگزاری آزمون «اعزام معلم به خارج از کشور» در انتظار تصمیم‌گیری مسئولان

برگزاری آزمون «اعزام معلم به خارج از کشور» در انتظار تصمیم‌گیری مسئولانرئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امر سازماندهی معلمان تا دوماه آینده...