برچسب زده شده: اعزام جهادی

اعزام اولین گروه جهادی از ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا گیلان

اعزام اولین گروه جهادی از ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا گیلان

اعزام اولین گروه جهادی از ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا گیلان دبیر ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا استان گیلان از اعزام اولین گروه جهادی ستاد با عنوان گروه جهادی عاشورا...