برچسب زده شده: اعضای غیرعلنی

نهی اعضای شورای شهر از فعالیت‌های غیرقانونی در جلسه‌ای غیرعلنی

نهی اعضای شورای شهر از فعالیت‌های غیرقانونی در جلسه‌ای غیرعلنی

نهی اعضای شورای شهر از فعالیت‌های غیرقانونی در جلسه‌ای غیرعلنیجلسه یکشنبه هفته آینده به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و اختصاص به بحث درباره جلوگیری از برخی فعالیت‌های احتمالی که غیرقانونی است، خواهد داشت. نهی...