برچسب زده شده: اعطای فازی

اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به بنیان‌گذار منطق فازی

اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به بنیان‌گذار منطق فازی

دانشگاه تهران و انجمن سیستم های فازی ایران به پاس تلاش‎های ارزنده استاد لطفی زاده، دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه و بنیانگذار نظریه مجموعه‌ها و منطق فازی، ۱۸ اسفندماه طی مراسمی، دکتری افتخاری دانشگاه...