برچسب زده شده: اغتشاش‌گران

فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری برچیده شد

فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری برچیده شد

فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری برچیده شدنماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری و مسؤولان برچیده شد. فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری برچیده شد نماینده...

اغتشاش‌گران را شناسایی کنید

اغتشاش‌گران را شناسایی کنید

اغتشاش‌گران را شناسایی کنیددر صورتی که هر گونه مشخصاتی از صاحبان عکس‌های زیر و یا هر گونه اخبار و اطلاعاتی اعم از عکس، فیلم، خبر، ایمیل و آدرس اینترنتی و یا شکایتی که در...