برچسب زده شده: افتتاح و

افتتاح نمایشگاه کتاب دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم

افتتاح نمایشگاه کتاب دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم

افتتاح نمایشگاه کتاب دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم افتتاح نمایشگاه کتاب دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم افتتاح نمایشگاه کتاب دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم

افتتاح ساختمان جدید علوم انسانی و خوابگاه دخترانه در دانشگاه تربیت‌مدرس

افتتاح ساختمان جدید علوم انسانی و خوابگاه دخترانه در دانشگاه تربیت‌مدرس

افتتاح ساختمان جدید علوم انسانی و خوابگاه دخترانه در دانشگاه تربیت‌مدرس افتتاح ساختمان جدید علوم انسانی و خوابگاه دخترانه در دانشگاه تربیت‌مدرس افتتاح ساختمان جدید علوم انسانی و خوابگاه دخترانه در دانشگاه تربیت‌مدرس

افتتاح خط ویژه گردشی اتوبوس در خیابان مطهری و بهشتی

افتتاح خط ویژه گردشی اتوبوس در خیابان مطهری و بهشتی

افتتاح خط ویژه گردشی اتوبوس در خیابان مطهری و بهشتی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۷ گفت: خط ویژه گردشی اتوبوس در خیابان های شریعتی، بهشتی و مطهری با هدف ترغیب شهروندان...

زمان افتتاح دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی

زمان افتتاح دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی

دادستان تهران از افتتاح رسمی دادسرای جرایم پولی و بانکی در اسفند ماه سال جاری خبر داد. مرکز فیلم سپهر نیوز