برچسب زده شده: افسر می‌کند

ترکیه ۵۸۶ افسر دیگر را  بازنشسته می‌کند

ترکیه ۵۸۶ افسر دیگر را بازنشسته می‌کند

ترکیه ۵۸۶ افسر دیگر را بازنشسته می‌کند وزارت دفاع ترکیه از کاهش دوره خدمت رسمی نظامیان این کشور خبر داد ترکیه ۵۸۶ افسر دیگر را بازنشسته می‌کند (image) وزارت دفاع ترکیه از کاهش دوره...