برچسب زده شده: اقتصادی چیست؟

ردپای متهمان اقتصادی در یک قرارداد مشکوک/ پشت‌پرده واگذاری زیرقیمت سرمایه‌های نفتی چیست؟

ردپای متهمان اقتصادی در یک قرارداد مشکوک/ پشت‌پرده واگذاری زیرقیمت سرمایه‌های نفتی چیست؟

ردپای متهمان اقتصادی در یک قرارداد مشکوک/ پشت‌پرده واگذاری زیرقیمت سرمایه‌های نفتی چیست؟ژنرال انگار قصد دارد در هر دوره‌ای وزیر می‌شود، بحرانی را از خود به یادگار بگذارد، جدیدترین و درعین‌حال خطرناک‌ترین بحران پیش...