برچسب زده شده: اقدامات در

اقدامات اجرایی «تحول و نوآوری» در آموزش علوم پزشکی ابلاغ شد

اقدامات اجرایی «تحول و نوآوری» در آموزش علوم پزشکی ابلاغ شد

اقدامات اجرایی «تحول و نوآوری» در آموزش علوم پزشکی ابلاغ شدمعاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: برنامه های ملی اقدام برای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح ستادی و...

ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه

ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه

ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریهروسای هیأت‌های ایران و ترکیه در مذاکرات آستانه بر ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه با هدف حل مشکلات موجود در زمینه تبادل...