برچسب زده شده: اقدام شد

هر اقدام عربستان علیه ایران در منطقه باعث نابودی آل‌سعود خواهد شد

هر اقدام عربستان علیه ایران در منطقه باعث نابودی آل‌سعود خواهد شد

هر اقدام عربستان علیه ایران در منطقه باعث نابودی آل‌سعود خواهد شدنماینده، ولی فقیه در لرستان گفت: هر اقدام عربستان علیه ایران در منطقه باعث نابودی آل‌سعود خواهد شد. هر اقدام عربستان علیه ایران...

اقدام بی سابقه داعش/ ورود زنان به قرارگاه‌های تلعفر ممنوع شد

اقدام بی سابقه داعش/ ورود زنان به قرارگاه‌های تلعفر ممنوع شد

اقدام بی سابقه داعش/ ورود زنان به قرارگاه‌های تلعفر ممنوع شدگروه تروریستی داعش در اقدامی بی سابقه و ناگهانی، حضور زنان در قرارگاه‌های خود در تلعفر را ممنوع کرد. اقدام بی سابقه داعش/ ورود...

اقدام جدید تلگرام برای ماندن در ایران/ پیام‌های امنیتی فارسی شد

اقدام جدید تلگرام برای ماندن در ایران/ پیام‌های امنیتی فارسی شد

اقدام جدید تلگرام برای ماندن در ایران/ پیام‌های امنیتی فارسی شد اقدام جدید تلگرام برای ماندن در ایران/ پیام‌های امنیتی فارسی شد اقدام جدید تلگرام برای ماندن در ایران/ پیام‌های امنیتی فارسی شد