برچسب زده شده: اقلیت‌ها است

یونسی: بسیاری اقلیت‌ها را تهدید می‌دانستند/ رییس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی جدی است

یونسی: بسیاری اقلیت‌ها را تهدید می‌دانستند/ رییس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی جدی است

یونسی: بسیاری اقلیت‌ها را تهدید می‌دانستند/ رییس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی جدی است یونسی: بسیاری اقلیت‌ها را تهدید می‌دانستند/ رییس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی جدی است یونسی: بسیاری اقلیت‌ها را...