برچسب زده شده: «البوکمال» به

حمله بمب‌افکن‌های دورپرواز روسیه به مواضع داعش در «البوکمال»

حمله بمب‌افکن‌های دورپرواز روسیه به مواضع داعش در «البوکمال»

حمله بمب‌افکن‌های دورپرواز روسیه به مواضع داعش در «البوکمال»مب‌افکن‌های دورپرواز روسیه مواضع داعش در البوکمال را هدف قرار دادند. حمله بمب‌افکن‌های دورپرواز روسیه به مواضع داعش در «البوکمال» مب‌افکن‌های دورپرواز روسیه مواضع داعش در...