برچسب زده شده: «الجزماتی» سوریه

کنترل میدان «الجزماتی» و «الحلوانیه» به دست ارتش سوریه افتاد

کنترل میدان «الجزماتی» و «الحلوانیه» به دست ارتش سوریه افتاد

کنترل میدان «الجزماتی» و «الحلوانیه» به دست ارتش سوریه افتاد نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات آزادسازی حلب موفق شدند کنترل ۲ میدان مهم در بخش شرقی این شهر را به دست گیرند. کنترل...