برچسب زده شده: «الجزیره» داعش

انهدام آخرین زیرساخت‌های داعش در صحرای «الجزیره»

انهدام آخرین زیرساخت‌های داعش در صحرای «الجزیره»

انهدام آخرین زیرساخت‌های داعش در صحرای «الجزیره»آخرین زیرساخت‌های گروه تروریستی تکفیری داعش در صحرای «الجزیره» واقع در غرب عراق، توسط رزمندگان بسیجی منهدم شد. انهدام آخرین زیرساخت‌های داعش در صحرای «الجزیره» آخرین زیرساخت‌های گروه...