برچسب زده شده: العبادی: کند

العبادی: ناتو نمی‌تواند از خاک عراق علیه ایران استفاده کند

العبادی: ناتو نمی‌تواند از خاک عراق علیه ایران استفاده کند

العبادی: ناتو نمی‌تواند از خاک عراق علیه ایران استفاده کندنخست وزیر عراق در نشست خبری هفتگی خود گفت که دولت این کشور هرگز اجازه نخواهد داد ناتو یا کشوری از خاک عراق علیه ایران...